Tevékenység

A Bolgár Országos Önkormányzat 2011. július 1-vel alapította meg a Bolgár Kulturális, Dokumentációs és Információs Központot.

A Bolgár Központ székhelye az Önkormányzat kezelésében álló Budapest, VI. kerület Bajza u. 44. szám alatti ingatlanban van A Bajza u. 44. szám alatti ingatlanban működnek az Önkormányzat oktatási intézményei is (Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda, Bolgár Kisebbségi Nyelvoktató Iskola).

A Bolgár Központ létrehozásával egy helyre összpontosul a magyarországi bolgár közösség oktatási tevékenysége, az azt kisegítő egyéb anyanyelv ápolásával kapcsolatos tevékenység, a közművelődési és kulturális tevékenység.

A Bolgár Központ 2011. július 1-én kezdte meg tevékenységét, jelenleg a már eddig összegyűjtött anyagok feldolgozása és rendszerezése a legfőbb feladata. A könyvtárban már beindult a könyvkölcsönözés, nagy az érdeklődés mind a magyarországi bolgárok, mind a bolgár nyelvet tanulók részéről.

A Bolgár Központ alaptevékenysége és feladatai a következők:

- Oktatás területén: anyanyelvhasználat elősegítése közművelődési feladatok ellátásán keresztül, oktatást segítő kiegészítő tevékenységek, tanfolyamok szervezése, felnőtt és egyéb oktatás megszervezése;

- Közművelődés területén: időszaki és állandó kiállítások szervezése, kulturális rendezvények szervezése, anyanyelvi könyvtár működtetése, a magyarországi bolgárok történelmével kapcsolatos néprajzi és muzeális gyűjtemények kezelése, bővítése, bemutatása, a magyarországi bolgárok és bolgárkertészek történelmi dokumentációjának összegyűjtése és archiválása, a dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása, a dokumentációgyűjtemény és bibliográfiák feldolgozása, azokhoz való hozzáférés biztosítása, a dokumentációgyűjtemény és bibliográfiák digitalizálása, web-es hozzáférés biztosítása;

- Információs tevékenység területén: a magyarországi bolgár önkormányzatok, civil szervezetek és művészeti csoportok közötti információcsere és információáramlás elősegítése, a magyarországi bolgár szervezetekkel kapcsolatos információk többségi társadalomhoz való eljuttatása, az információs adatbázis kiépítése, az információs adatbázishoz való hozzáférés biztosítása, web-es hozzáférés biztosítása, Magyarország és Bulgária közötti általános kulturális kapcsolatok, illetve az ezzel kapcsolatos információcsere fejlesztése, a két ország települései közötti testvérvárosi kapcsolatok kiépítésének, és az ezzel kapcsolatos információcsere elősegítése.

A 2013. évben a legnagyobb hangsúlyt a magyarországi bolgárok történelmi dokumentációjának összegyűjtésére és archiválására, valamint a könyvtár számítógépes feldolgozására fordítjuk, de a Központ részt vesz az összes kulturális rendezvény megszervezésében és lebonyolításában is.

Elérhetőségek:

Székhely: 1062 Budapest, Bajza u. 44.

Tel: +36-1-216-4211

Fax: +36-1-216-6729

Intézményvezető: Tyutyunkova Mónika

Mobil: +36-20-352-99-93

E-mail: bolgardok@bul.hu

www. bolgardok.hu