Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda

Óvodánkban, amely 2008. február 1. óta működik, az óvodai nevelés magyar és bolgár nyelvén folyik. Arra törekszünk, hogy a gyermekek gondozásában részt vevő felnőttek is lehetőség szerint ismerjék és használják mindkét nyelvet.

Óvodánk egy vegyes életkorú óvodai csoporttal működik, és az Óvodai nevelés országos alapprogramjával összhangban valósítja meg sajátos célkitűzéseit és feladatait.

A bolgár-magyar kétnyelvű nemzetiségi óvodai nevelés az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően a magyar és a bolgár nyelvnek és kultúrának megismerését és elsajátítását, a kulturális hagyományok átörökítését és fejlesztését szolgálja. Óvodánkban arra törekszünk, hogy a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése mellett – figyelembe véve a gyermek nyelvismeretét – minél teljesebbé váljon a két nyelven folyó kommunikáció.

Egyéb céljaink és feladataink:

Ápoljuk és fejlesztjük a kisebbségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományokat és szokásokat.

A kisebbségi kultúrkincsből és az anyanemzet kultúrájából (irodalom, zene, népi játék) tudatosan felépített tematika segítségével változatos módon szervezzük meg a nyelvelsajátítást.

Felkészítjük  a gyermeket a kétnyelvű iskolai tanulására.

Segítjük a magyar és bolgár identitástudat kialakulását és fejlesztését. Mi abban segítünk a gyermekeknek, hogy amikor együtt tevékenykednek, tiszteljék a másik nemzet érzéseit, gondolatait, miközben nem felejtik el saját identitásukat.

A gyermekek nyugodt, szabad játékához a teret úgy igyekszünk kialakítani, hogy a játékban szabadon kezdeményezett vagy mesefeldolgozásához, rajzos és énekes cselekvéshez, építőjátékhoz, szerepjátékhoz elkülönülő vagy jelzett teret, kuckók álljanak rendelkezéshez, ahol egymás zavarása nélkül egyedül vagy együttműködve tevékenykedhet. A gyerekek külön szobában játszanak, étkeznek és alszanak. Minden helyiség jól felszerelt, megtalálható benne az adott tevékenységhez szükséges összes bútor és eszköz. Fontos feladat számunkra, hogy a gyerekeknek legyen lehetőségük a mozgásöröm megélésére, erejük, bátorságuk bizonyítására. Ehhez bordásfalakkal, padokkal és egyéb a mozgás fejlesztéséhez szükséges játékokkal berendezett tornaszoba, valamint 2010 januárjától hintával, csúszdával, babaházzal, homokozóval felszerelt udvar áll a gyerekek rendelkezésére.

Az étkezésnél különös gondot fordítunk arra, hogy az ide járó gyerekek a legkiválóbb, tápanyagokban gazdag, egészséges ételeket ehessék. Gyerekeink napi háromszori étkezésben részesülnek. Minden héten a gyerekek igénye (olykor ízlése) szerint válogatjuk ki a menüsort, így a picik mindig mindent szívesen elfogyasztanak, miközben egészségesen táplálkoznak! Természetesen minden nap az étkezés részét képezi a friss gyümölcs is.

A Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda alapítója és fenntartója a Bolgár Országos Önkormányzat.

Elérhetőségek:

Megbízott óvodavezető: Kjoszeva Szvetla

1062 Budapest, Bajza u. 44.

Telefon: +36-20-2507339

E-mail: bolgarovi@gmail.com