Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola

Intézmény évfolyamainak száma: 12

Az intézmény feladata, alaptevékenysége: alapfokú oktatás,általános középfokú oktatás

A 2004-2005-ös tanév elején a Bolgár Országos Önkormányzat megalapította a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskolát. A működési engedélyt augusztus 31-én írta alá dr. Magyar Bálint oktatási miniszter. Az iskola az ún. szombati iskola folytatása, amely több mint 10 éve létezett és a Bolgár Országos Önkormányzat finanszírozta nagyrészt pályázati pénzekből.

Az iskola a Bolgár Országos Önkormányzat épületében kialakított osztályteremben tartja foglalkozásait. A diákok kor és bolgárnyelv-ismeret szerint beosztott csoportokban tanulják a bolgár nyelvet és a népismeretet.

Az új intézmény megalakítását a kiegészítő kisebbségi oktatás finanszírozásának változása tette szükségessé. A pályázati úton elosztott pénzek gyakorlatát megszüntették, és a magyar törvények módosítása lehetővé tette, hogy az ilyen típusú oktatás része legyen a magyar oktatási rendszernek. A hivatalosan elismert intézmény létrehozása szilárd alapokat és hosszú távú finanszírozást biztosít az iskolának. Ezért is érthetetlen, hogy a bolgár Oktatási és Tudományos Minisztérium miért nem írta alá a szerződést a Bolgár Országos Önkormányzattal arról, hogy az iskola továbbra is a Hriszto Botev Bolgár-Magyar Általános iskola és Gimnázium épületében tartsa meg foglalkozásait.

Az iskolát olyan iskoláskorú diákok látogatják, akik magyar oktatási intézményekben tanulnak. A bolgár Nemzeti Oktatási Intézet szakemberei segítségével a helyi bolgár közösség igényei szerint kidolgozott speciális program alapján az oktatás négy szinten folyik, amelyek a negyedik, a hatodik, a nyolcadik és a tizenkettedik osztályos követelményeket foglalják magukba a kisebbségi oktatás követelményrendszere szerint. A nyelvoktató kisebbségi iskolában szerzett év végi érdemjegy a diák kérésére bekerül a magyar iskola által kiadott bizonyítványába. A középiskolás tanulók érettségi vizsgát tehetnek bolgár nyelvből, amelynek az érdemjegye szintén bekerül az érettségi bizonyítványukba.

Az alacsony óraszám ellenére a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskolát látogató diákok szépen haladnak az anyanyelv elsajátításában. A bolgár közösség is igyekszik megteremteni a megfelelő nyelvi környezetet, ahol a tanulók használhatják a megszerzett tudásukat.

Az első tanév végén a tanévzáró ünnepséget Kiskőrösön, a Petőfi Sándor szülőházának kertjében lévő Ivan Vazov szobornál tartotta meg az iskola, 2006 tavasszal pedig szófiai kirándulást szervezett a diákoknak.

A Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola igyekszik kiterjeszteni a tevékenységét a közösség többi generációjára is. Bolgárnyelv-tanfolyamot szervez felnőttek részére, valamint a Zuglói Bolgár Önkormányzat támogatásával elindította a vasárnapi óvodát is. Az iskola segíti a Debrecenben működő vasárnapi iskola tevékenységét is, és szeretné, ha a közeljövőben még több vidéki városban elindulna a bolgárnyelv-oktatás gyerekeknek.

Kiegészítő bolgár nyelvoktatás már 1994 óta folyik a Hriszto Botev Bolgár-Magyar Általános Iskola és Gimnázium épületében a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának támogatásával. Ez az oktatás olyan iskolás gyerekek számára szerveződött, akik más magyarországi oktatási intézményben végzik tanulmányaikat, és az anyanyelvi ismereteiket ebben az oktatási formában szerzik meg vendégtanulóként.

Ennek az oktatási formának a működéséhez rendkívül fontos a szülők, tanárok és gyerekek kiemelkedően jó kapcsolata, ami kizárólag a célok közös kitűzésével és minden fél aktív közreműködésével elképzelhető. Ezért fontos minden olyan fórumot is létrehozni (szülői munkaközösség, iskolaszék, diákönkormányzatot), ami hozzá tud segíteni a nevelési feladatok megvalósításában.

A szülőkkel való kapcsolattartás formai:szülői értekezlet, fogadóórák, egyénileg megbeszélt konzultációk, nyílt tanítási napok, közös programok.

Emellett nagyon fontos a kapcsolattartás a bolgár társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal, amelyek segítségével több programot szeretnénk együtt lebonyolítani – nemzeti ünnepek, hagyományok és szokások ápolása stb.

Jelenleg az iskola csak Budapest területén működik, néhány Budapest agglomerációjába eső település érintésével, de távolabbi célunk a vidéki gyerekeket is bevonni az anyanyelvi oktatásban utazó pedagógusok alkalmazásával.

Elérhetőségek:

Igazgató: Kjoszeva Szvetla

Székhelye: 1062 Budapest,Bajza u. 44.